PROIZVODI

Ručni zavarivači za spajanje cijevi i fitinga, u skladu sa važećim standardima. Mašine odlikuje praktična aluminijska grejna ploča i toplotno izolovana plastična ručka, mogu zavarivati HDPE, PP, PP-R, PVDF cijevi i fitinge različitih oblika i radnog opsega, pogodni za različite primjene.

   MODELI PROIZVODA: 

PROIZVODI SE MOGU SVRSTATI U TRI OSNOVNA MODELA

RUČNI ZAVARIVAČ R 25

Radni opseg maks. Ø 25 mm
Materijali HDPE, PP, PP-R, PB, PVDF
Napajanje varzija TE 230 V – 50/60 Hz
Napajanje varzija TFE 230 V – 50/60 Hz
Radna snaga 500 W
Radna temperatura TE 180 ° ÷ 290 ° C
Radna temperatura TFE 260 ° C ± 10 ° C
Dimenzije 115 x 50 x 320 mm
Težina 1,44 kg

RUČNI ZAVARIVAČ R 63

Radni opseg maks. Ø 63 mm
Materijali HDPE, PP, PP-R, PB, PVDF
Napajanje varzija TE 230 V - 50/60 Hz
Napajanje varzija TFE 230 V - 50/60 Hz
Radna snaga 800 W
Radna temperatura TE 180 ° ÷ 290 ° C
Radna temperatura TFE 260 ° C ± 10 ° C
Dimenzije 175 x 50 x 360 mm
Težina 1,82 kg

RUČNI ZAVARIVAČ R 125 Q

Radni opseg max Ø 125 mm
Materijali HDPE, PP, PP-R, PB, PVDF
Napajanje varzija TE 230 V - 50/60 Hz
Napajanje verzija TFE 230 V - 50/60 Hz
Radna snaga 1400 W
Radna temperatura TE 180 ° ÷ 290 ° C
Radna temperatura TFE 260 ° C ± 10 ° C
Dimenzije 175 x 50 x 395 mm
Težina 3,16 kg