PROIZVODI

Dodatni alat, pomoć pri zavarivanju i čišćenju cijevi i fitinga

   PROIZVODI: 

Dodatni proizvodi

TC 108 – Radni opseg Ø 6 ÷ 50 mm

“SET & GO PRO”

THE INSPECTOR – DATA LOGGING – Kontroliše, bilježi i generiše PDF izveštaj o cjelokupnom procesu zavarivanja. Inspektor je „otvoreni sistem“ koji se može koristiti sa većinom Ritmo mašinama a i sa nekim drugim proizvođačima mašina. Veliki grafički prikaz omogućava lako čitanje izveštaja o zavarivanju, INSPEKTOR je ugrađen u tvrdu futrolu izrađenu od PP, sa stepenom zaštite IP67.

“RID” za prečnike od Ø 90 do Ø 630 mm

“RED” – Radni opseg od Ø 63 do Ø 1200

ROLLER 355 – Radni opseg maks. Ø 355 mm

ROLLER 1000 – Radni opseg Ø 315 ÷ 1000 mm

ROLLER HS – Radni opseg od max Ø 250 mm do max Ø 1000 mm

“SHEARS” – Radni opseg max Ø 42 mm do max Ø 75 mm

“TURBO” – Radni opseg od Ø 25 mm do Ø 63 mm

RTC 160 – 315 – 710

ALIGNER ECO 20-63 – Stega omogućava pozicioniranje zavarivanje u liniji, uglove 30°, 45° i 90° i T-komade prečnika između 20 i 63 mm.

UNIVERSAL ALIGNER 63 – Stega proizvedena gotovo u potpunosti u specijalnoj leguru aluminijuma i ima središnji spoj za fiksne položaje pod 45° i 90° stepeni, četiri samocentrirajuće stezaljke za koje nije potreban adapter.

UNIVERSAL ALIGNER 160 – Profesionalni alat neophodan za držanje i poravnavanja cijevi tokom elektrofuzije (od Ø63 do Ø160 mm), izrađen je gotovo u cijelosti od specijalne legure aluminijuma i sadrži središnji spoj za fiksne položaje na 45° i 90° stepeni, četiri samocentrirajuće stezaljke za koje nije potreban adapter, a na zahtijev dodatna osovina u kompletu sa dve stezaljke za zavarivanje “T” komada.

ALIGNER ECO 63 – 180 – Osnovno i profesionalno sredstvo za poravnavanje i podršku cijevi tokom elektrofuzije od Ø 63 mm do 180 mm, u potpunosti izrađen od čelika, stega sadrži centralni podesivi spoj i spojnice za pričvršćivanje cijevi koje su pričvršćene na osovine. Podešavanje se može vršiti u 4 različita radna položaja kako bi se omogućilo zavarivanje pod unapred podešenim uglovima kao što su 30°, 45°, 90°, “u liniji” i “T komadi.

ALIGNER 125 – 500 – Osnovno i profesionalno sredstvo za poravnavanje i podršku cijevi tokom elektrofuzije od Ø 125 mm do Ø 500 mm. U potpunosti proizveden od čelika, koji sadrži centralni podesivi spoj i spojnice za pričvršćivanje cijevi pričvršćene na osovine, podešavanje se može vršiti u 4 različita radna položaja kako bi se omogućilo zavarivanje pod unapred podešenim uglovima kao što su 45°, 90°, “u liniji” i “T” komadi. Na osovine su postavljene stezaljke u obliku slova V, koje su opremljene kaišima za pričvršćivanje cijevi. Sistem pored pričvršćivanja cijevi za stezaljke služi i kao centar za centriranje, svaka osovina ima 2 vodilice na kojima stezaljke mogu kliziti.

Rerounder – Stega sa mehaničkim navojima od čelika pomaže u oblikovanju krajeva ovalizovanih cijevi koje treba zavarivati elektrofuzijom, ručno stezanje alata gura ovalizirani kraj sve dok njegovo preoblikovanje ne poštuje opseg ovalizacije koji zahtijeva većina standarda, omogućavajući tako njegovo umetanje u elektrofuzioni fiting a izbegavajući troškove uklanjanja cijevi. Tri alata pokrivaju opseg cijevi od Ø 250 do Ø 800 mm, svaki od alata prodaje se odvojeno u čeličnoj transportnoj kutiji.

SQUEEZER 63-200 – Hidraulična presa veoma efikasna i koristna u radu kod zaustavljanja protoka gasa ili vode u HDPE cjevovodima od Ø 63 do Ø 200 mm – SDR11, SDR17, zahvaljujući tome svi radovi na liniji mogu se izvesti u najvišim bezbednosnim uslovima, stiskanje cijevi moguće je zahvaljujući hidrauličkom cilindru koji ručno aktivira rukovatelj pritiskom poluge.

SKUEEZER 63 – Je ručni alat jednostavan i brz za montaž – nanošenje na cijev, koristan u radu da zaustavi protok gasa ili vode u cjevovodima proizvedenim od polietilena od Ø 16 do Ø 63 mm / SDR 11 i SDR 17. Akcija stiskanja odvija se pomičnim cilindričnim šipkama.

BEVELERI – Profesionalni alati za savijanje krajeva plastičnih cijevi do Ø 315 mm, koji će biti umetnuti u elektrofuzioni fiting. Poseban oblik sječiva i premaz (PTFE) zidova omogućavaju brz i lak nagib cijevi.

MAYA 20-63 – Ručni alat za skidanje krajeva plastičnih cijevi za pripremu za elektrofuziono zavarivanje cijevi i fitinga, pokriva raspon od Ø 20 do Ø 63 mm, kompaktan i lagan ovaj alat za okretanje pokazao se korisnim alatom koji se uvijek nalazi u kutiji s alatima.