Mašine za čeono ili sučeono zavarivanje cijevi i fitinga od PE, PP, PVDF

Mašine za čeono ili sučeono zavarivanje od Ø40 do Ø630 (na zahtijev i do Ø2500), dizajn mašina je u skladu sa međunarodnim standardima kako bi pružio najlakšu i najsigurniju upotrebu na svim vrstama terena i u najtežim uslovima, upotrebom mašina za sučeono zavarivanje ostvaruje se zavarivanje cijevi i fitinga u kojima se vrši prenos tečnosti kao što su čista voda, otpadne vode, ispuštanje rijeka, jezera, mora itd.

   LINIJE PROIZVODA: 

Elbor mašine sa adapterima za čeono ili sučeono zavarivanje cijevi prečnika od Ø40 do Ø630 a na zahtijev i do Ø2500,

Najveća prednost što nudimo proizvode odnosno mašine za čeono ili sučeono zavarivanje uz izuzetno povoljne cijene
Za više informacija kontaktirajte: info@procedobanjaluka.com ili na mob. tel. +387 65 560 667

Mašine za čeono ili sučeono zavarivanje W160

Saznajte više ... sajt u izradi !

W160

Mašine za čeono ili sučeono zavarivanje W250

Saznajte više ... sajt u izradi !

W250

Mašine za čeono ili sučeono zavarivanje W315

Saznajte više ... sajt u izradi !

W315

Mašine za čeono ili sučeono zavarivanje W400

Saznajte više ... sajt u izradi !

W400

Mašine za čeono ili sučeono zavarivanje W500

Saznajte više ... sajt u izradi !

W500

Mašine za čeono ili sučeono zavarivanje W630

Saznajte više ... sajt u izradi !

W630