ELEKTROMAGNETNI VENTILI

Elektromagnetni ventili ili kontrolni ventili su srce vašeg sistema za navodnjavanje, a Hunter je sastavio jednu od najširih linija u industriji. Mali protok do velikog protoka, čista voda do prljave vode, niski pritisak do visokog pritiska, postoji ventil koji može podnijeti i pouzdano raditi godinama koje dolaze.

   UPOREDNA TABELA: 

PGV & ICV ELEKTROMAGNETNI VENTILI  |  ACCU SYNC® REGULATORI PRITISKA

1

Ulaz / izlaz: 1″ (25 mm)
Protok: od 0,05 do 9 m³/hr; od 0,7 do 150 l/min

PGV

Ulaz / izlaz: 1½” (40 mm); 2″ (50 mm)
Protok: od 5 do 34 m3/hr; od 75 do 570 l/min

ICV

Ulaz / izlaz: 1″ (25 mm); 1½” (40 mm); 2″ (50 mm); 3″ (80 mm)
Protok: od 5 do 34 m3/hr; od 0.06 do 68 m³/hr; od 0.4 do 1,135 l/min

ACCU SYNC®

TIP: Regulator pritiska
Ostvarite regulaciju pritiska bez premca za bilo koji Hunter ventil, Podesivi model omogućava podešavanje pritiska zone između 1,4 i 7 bara.

Hunter video snimci najbolji su izvor znanja o Hunter proizvodima. Pronađite sve, od podrške do funkcija i prednosti Hunter proizvoda. Kliknite ispod da započnete.

POGLEDAJTE VIŠE VIDEA ZA HUNTER PROIZVODE