Elektrmagnetni ventili

Elektromagnetni ventili su srce svakog sistema za irigaciju , i elektro ventili HUNTER elektro su najpouzdaniji proizvod na svjetskom tržištu. HUNTER ventili za automatsko upravljanje navodnjavanjem primaju signal za otvaranje i zatvaranje sa upravljačke jedinice,žičanom vezom preko solenoida postavljenog na vrhu ventila. Regulacija protoka se može podešavati na vrhu ventila. Smještaju se u tipska plastična okna. U našoj ponudi se nalaze ventili za: niži protok za veči protok,čista voda za prljavu vodu I niži pritisak za viši pritisak. HUNTER ima ventil za sve vaše potrebe, koji če pokazati pouzdanos i preciznost u radu godinu nakon godine. Procedo kao službeni distributer HUNTER proizvoda takodjer vrši,zavisno od karakteristika hidrauličkog sistema i odabir elektromagnetni ventila u skladu sa potrebama .

PGV Ventil
ICV Ventil
Ostali modeli