HIDROCIKLONI ZA VODU

Procedo doo ima dugogodišnje iskustvo u prodaji hidrociklona  za vodu. Hidrociklon služi za grubo odvajanje mehaničkih nečistoća pomoću centifugalne sile.

   GRUPA PROIZVODA: 

PROIZVODI

HIDROCIKLONI ILI PJESKOLOVI: 

Dimenzije:  od 3/4″ do 1″1/2

Protok:  od 3,6 m3/h do 12,6 m3/h

Dimenzije:  od DN50 do DN125

Protok:  od 18 m3/h do 108 m3/h

Dimenzije:  od 2″ do 4″

Protok:  od 18 m3/h do 72 m3/h

Dimenzije:  od DN50 do DN125

Protok:  od 18 m3/h do 108 m3/h

Dimenzije:  od 1/2″ do 1″1/2

Protok:  od 1,8 m3/h do 12,6 m3/h

Dimenzije:  od 2″ do 4″

Protok:  od 18 m3/h do 72 m3/h

Dimenzije:  od DN50 do DN125

Protok:  od 18 m3/h do 108 m3/h

Dimenzije:  od 2″ do 4″

Protok:  od 18 m3/h do 54 m3/h

Dimenzije:  od DN50 do DN100

Protok:  od 18 m3/h do 54 m3/h

Dimenzije:  od 2″ do 4″

Protok:  od 18 m3/h do 54 m3/h

Dimenzije:  od DN50 do DN100

Protok:  od 18 m3/h do 54 m3/h

JEDNOKOMORNI I DVOKOMORNI KVARCNI FILTERI: