PEDROLLO POTOPNE PUMPE ZA LAKO PRLJAVU VODU

POTOPNE VIŠESTEPENE DRENAŽNE PUMPE ZA LAKO PRLJAVU VODU
POTOPNE DRENAŽNE PUMPE ZA LAKO PRLJAVU VODU
Set za hitne slučajeve za pražnjenje ili sprečavanje poplava

Potopne pumpe Pedrollo za lako zaprljanu vodu podijeljene su u nekoliko različitih grupa a u svakoj grupi se nalaze i određeni modeli.
Izdvajamo modele koji se koriste pored čišćenja, pražnjenja rezervoara i u manjim sistemima za navodnjavanje, kao i u manjim domaćinstvima gde je dubina bunara manja od 10m. Te su pumpe pogodne za upotrebu sa prljavom vodom koja nije hemijski agresivna prema materijalima od kojih je pumpa napravljena, rezultat rješenja je potpuno hlađenje motora i vratila sa dvostrukim zaptivačem, ove pumpe su jednostavne za upotrebu i pouzdane.
Najprodavaniji model Pedrollo potopni pumpi za lako prljavu vodu je TOP pumpa pogodna za upotrebu u čistoj i lako prljavoj vodi koja ne sadrži abrazivne čestice. Najznačajniji rezultat rješenja usvojen u proizvodnji TOP pumpe je potpuno hlađenje motora pumpanom vodom, pumpe su pogodne za primjenu kao što je odvodnjavanje malih poplavljenih područja (prostorije za stanovanje, podrumi, garaže) u sistemima za dugotrajan rad, u industriji …
TOP-GM serija je izuzetno pogodna za pumpanje vode do nivoa od 10 milimetara iznad poplavljene površine.
RX modeli nalaze istu primjenu kao i TOP modeli, osim što su napravljeni od kvalitetnijeg materijala sa mogućnosti izbacivanja malo većih čestica.