NAZAD

HUNTER ICV VENTIL može da zadovolji pouzdanost dugotrajnost i tražene karakteristike kod privrednih korištenja . Zbog svoje čvrstoće i izdržljivosti prikladan je za korištenje u različitim vremenskim uslovima, koji mogu karakterizirati mjesto navodnjavanja. Ventili ICV su napravljeni od nylona i stakla kako bi osigurali čvrstoću, za rad na pritisku do 1500kPa (15 bara). Na ventilima ICV je moguće dodavanje-ugradnja Accu-Set™ regulatora pritiska da bi se zadržao konstantan pritisak vode.

Mogućnosti i prednosti ICV ventila su:

  • primijena: poslovna i komunalna aplikacija
  • dizajn membrane na dvojnu kuglu napravljen za bolje performanse bez gubitaka
  • regulator protoka omogućava korištenje za mikro irigaciju
  • usadni vijci poklopca za lakše održavanje
  • garancija od 5 godina

Tehnički podaci:

  • protok:0.06 do 68.10 m3/h,0.9 do 135.5 l/min
  • pritisak:1.4 do 15.0 bara;138 do 1500 kPa
  • temperatura do 66°C (150° F)
  • solenoid: 24VAC (370 mA vršna struja, 190mA struja održavanja); (475 mA vršna struja, 230mA struja održavanja)
  • Accu-Set: 1.4 bara, 138 kPa minimalan radni pritisak. Regulisanje od 1.4 do 7.0 bara; 138 do 689 kPa