LINIJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Unutar linije za otpadne odnosno kanalizacione vode možete pronaći separatore masti ili odmašćivače, separatore pijeska ili pjeskolov, septičke jame, biološke prečišćivače tip IMHOFF, separatore sa kapjućim filterom, postrojenja sa aktivnim muljem, ali i tankove za prve kiše, gravitacione separatore ulja i separatore ulja sa koalescentnim filterom, sisteme za pranje vozila ili tretman vode kod autopranica …  Sve je popraćeno tehničkim podacima, potvrdama i uputstvima za podzemnu ugradnju.

   LINIJE PROIZVODA: 

PROIZVODI IZ LINIJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

UPOTREBA: Primarna obrada sive vode iz kuhinja, umivaonika, bidea, tuševa, kade, mašine za pranje veša i mašine za pranje sudova.

SEPARATOR MASTI – TEHNIČKI LIST

UPOTREBA: Primarni tretman otpadnih voda iz toaleta.

BIOLOŠKI SEPARATORI TIP IMHOFF – TEHNIČKI LIST

UPOTREBA: Primarno prečišćavanje prethodno odmašćenih komunalnih otpadnih voda

POSTROJENJA SA AKTIVNIM MULJEM – TEHNIČKI LIST

UPOTREBA: Sekundarno prečišćavanje komunalnih otpadnih voda

SEPARATORI SA BIO NOSAČIMA – TEHNIČKI LIST
septička

UPOTREBA: Septičke jame su pouzdan uređaj za primarni tretman otpadnih voda, to su sistemi za prečišćavanje na pasivan, vrlo stabilan, jednostavan i jeftin način, uglavnom se koriste u sektoru otpadnih voda za civilna domaćinstva malih zajednica, ali i za rezidencijalne objekte, hotele, poslovne objekte, manje fabrike, skladišta, logističke centre i dr.

SEPTIČKE BIOLOŠKE JAME – TEHNIČKI LIST

UPOTREBA: Primarni tretman ispranih voda pokrivenih površina i kišnih voda koje dolaze sa nepokrivenih površina, trgova, parkirališta, industrijskih zona, benzinskih pumpi, itd.PJESKOLOV je mirni rezervoar unutar kojeg se odvija smanjenje brzine tečnosti, a to omogućava taloženje čvrstih suspendovanih materija, koje se talože i akumuliraju na dnu rezervoara.

PJESKOLOV – TEHNIČKI LIST

UPOTREBA: Prečišćavanje otpadnih voda natkrivenih i nepokrivenih odnosno otkrivenih površina dvorišta, parkirališta, salona automobila, garaža,…

Separator ulja gravitacijski – Tehnički list

UPOTREBA: Prečišćavanje otpadnih voda natkrivenih i nepokrivenih odnosno otkrivenih površina iz automehaničarskih radionica, prodavnica vozila, skladišta ulja, benzinskih pumpi, tehničkih i auto servisa, auto praona …

Separator sa koalescentnim filterom – Tehnički list

UPOTREBA: Prečišćavanje otpadnih voda natkrivenih i nepokrivenih odnosno otkivenih površina iz automehaničarskih radionica, prodavnica vozila, skladišta ulja, benzinskih pumpi, tehničkih i auto servisa, auto praona …

Separator sa koalescentnim filterom integrisan bypass – Tehnički list

UPOTREBA: Tretman otpadnih voda nepokrivenih površina trgova, parkirališta, puteva, uslužnih prostora, magacina, …

Uređaji za akumulaciju prve kiše – Tehnički list

UPOTREBA: Tretman otpadnih voda nepokrivenih površina trgova, parkirališta, puteva, uslužnih prostora, magacina, …

Sistemi za kontinuiranu kišu – Tehnički list

UPOTREBA: Tretman vode kod ručnog pranja i automatskih praona, ovdje se ubrajaju vode koje dolaze iz sistema za pranje vozila, koje karakteriše prisustvo različitih vrsta zagađivača kao što su čvrste suspendovane materije (pijesak i mulj, šljunak, tucani kamen, biljni ostaci, …), deterdženti, mineralna ulja i ugljovodonici.

SISTEMI ZA PRANJE VOZILA – Tehnički list

UPOTREBA: Šaht za uzimanje uzoraka, šaht za homogenu raspodjelu prečišćenih otpadnih voda, šaht koji je postavljen na odvodnu cijev, sprječava eventualni povratni tok iz kanalizacionih kolektora, štiteći na taj način prostor od poplave, u isto vrijeme, ventil takođe sprječava ponovno penjanje životinja (na primjer miševa) uz odvodne cijevi, sifonski šahtovi za sifoniranje kanalizacionih cijevi, šaht za disperziju otpadne vode ili upojni bunari, šaht u čijoj se unutrašnjosti nalazi se kućište za tabletu hlora, šaht za dozatorom za doziranje natrijum hipohlorita (ili nekih drugih sredstava za dezinfekciju) pri stalnom protoku unutar cisterne za dezinfekciju ili dezinfekciju hidrauličnih cjevovoda, distributivni šahtovi koji su postavljeni uzvodno i nizvodno od sistema za prečišćavanje koji se razvijaju na dvije paralelne linije, šaht za apsorpciju ulja, šaht sa brojačem protoka …

ŠAHTOVI – TEHNIČKI LIST