LINIJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Unutar linije za otpadne odnosno kanalizacione vode možete pronaći separatore masti ili odmašćivače, separatore pijeska, septičke jame, biološke prečišćivače tip IMHOFF, separatore sa kapjućim filterom, postrojenja sa aktivnim muljem, ali i tankove za prve kiše, gravitacione separatore ulja i separatore ulja sa koalescentnim filterom. Sve je popraćeno tehničkim podacima, potvrdama i uputstvima za podzemnu ugradnju.

   LINIJE PROIZVODA: 

PROIZVODI IZ LINIJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

UPOTREBA: Primarna obrada sive vode iz kuhinja, umivaonika, bidea, tuševa, kade, mašine za pranje veša i mašine za pranje sudova.

UPOTREBA: Primarni tretman otpadnih voda iz toaleta.

UPOTREBA: Primarno prečišćavanje prethodno odmašćenih komunalnih otpadnih voda

UPOTREBA: Sekundarno prečišćavanje komunalnih otpadnih voda

UPOTREBA: Prečišćavanje otpadnih voda natkrivenih i nepokrivenih odnosno otkrivenih površina dvorišta, parkirališta, salona automobila, garaža,…

UPOTREBA: Prečišćavanje otpadnih voda natkrivenih i nepokrivenih odnosno otkivenih površina iz automehaničarskih radionica, prodavnica vozila, skladišta ulja, benzinskih pumpi, tehničkih i auto servisa, auto praona …

UPOTREBA: Prečišćavanje otpadnih voda natkrivenih i nepokrivenih odnosno otkivenih površina iz automehaničarskih radionica, prodavnica vozila, skladišta ulja, benzinskih pumpi, tehničkih i auto servisa, auto praona …

TEHNIČKI LIST

PODZEMNA INSTALACIJA

UPOTREBA: Tretman otpadnih voda nepokrivenih površina trgova, parkirališta, puteva, uslužnih prostora, magacina, …

UPOTREBA: Tretman otpadnih voda nepokrivenih površina trgova, parkirališta, puteva, uslužnih prostora, magacina, …