LINIJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Unutar linije za otpadne odnosno kanalizacione vode možete pronaći separatore masti ili odmašćivače, separatore pijeska ili pjeskolov, septičke jame, biološke prečišćivače tip IMHOFF, separatore sa kapjućim filterom, postrojenja sa aktivnim muljem, ali i tankove za prve kiše, gravitacione separatore ulja i separatore ulja sa koalescentnim filterom, sisteme za pranje vozila ili tretman vode kod autopranica …  Sve je popraćeno tehničkim podacima, potvrdama i uputstvima za podzemnu ugradnju.

   LINIJE PROIZVODA: 

PROIZVODI IZ LINIJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Separatori ulja i masti

Primarni tretman sivih voda iz kuhinja, umivaonika, bidea, tuševa, kada za kupanje, mašina za veš i mašina za pranje sudova.

Separatori ulja i masti
Pogledajte proizvod

REBRASTI SEPARATOR
ULJA I MASTI

Separatori ulja i masti
Pogledajte proizvod
Separatori ulja i masti
Pogledajte proizvod
Separatori ulja i masti
Pogledajte proizvod

Biološki separator TIP Imhoff

Primarni tretman crnih voda iz toaleta.

Biološke cisterne za vodu Imhoff
Pogledajte proizvod

Septičke jame

Primarni tretman crne vode iz toaleta, po vrstama ih dijelimo na jednokomorne, dvokomorne i trokomorne

SEPTIČKA JAMA
Pogledajte proizvod

Uređaji za prečišćavanje otpadnih voda na bazi aktivnog mulja

Sekundarni tretman civilnih otpadnih voda.

UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA BAZI AKTIVNOG MULJA
Pogledajte proizvod
UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA BAZI AKTIVNOG MULJA
Pogledajte proizvod

Filter sa bio nosačima

Sekundarni tretman civilnih otpadnih voda.

FILTER SA BIO NOSAČIMA ANAEROBNI I AEROBNI
Pogledajte proizvod
FILTER SA BIO NOSAČIMA ANAEROBNI I AEROBNI
Pogledajte proizvod
FILTER SA BIO NOSAČIMA ANAEROBNI I AEROBNI
Pogledajte proizvod

Sekundarni tretman, filteri za odlaganje na zemljište

Sekundarni tretman civilnih otpadnih voda, odlagalište na zemljište, moguća ponovna upotreba u svrhu navodnjavanja.

Sekundarni tretman filteri za odlaganje na zemlju
Pogledajte proizvod
Sekundarni tretman filteri za odlaganje na zemlju
Pogledajte proizvod
Sekundarni tretman filteri za odlaganje na zemlju
Pogledajte proizvod

Monoblok prečistači sa modularnim podzemnim rezervoarima

Primarni i sekundarni tretman civilnih i sličnih otpadnih voda – DEPURBLOK

DEPURBLOK je nova paleta monoblok prečistača sa modularnim podzemnim rezervoarima
Pogledajte proizvod
DEPURBLOK je nova paleta monoblok prečistača sa modularnim podzemnim rezervoarima
Pogledajte proizvod
DEPURBLOK je nova paleta monoblok prečistača sa modularnim podzemnim rezervoarima
Pogledajte proizvod

Sistemi tretmana fitodepuracije

Sekundarni ili tercijarni tretman otpadnih voda iz domaćinstava ili slično (restorani, barovi, hoteli,…).

Sistemi tretmana fitodepuracije
Pogledajte proizvod

Separatori pijeska

Primarni tretman ispranih voda pokrivenih površina i kišnih voda koje dolaze sa nepokrivenih površina, trgova, parkirališta,
industrijskih zona, benzinskih pumpi, itd.

SEPARATOR PIJESKA
Pogledajte proizvod

Separatori ulja

GRAVITACIJSKI SEPARATOR ULJA, SEPARATORI ULJA SA KOALESCENTNIM FILTEROM I SEPARATORI ULJA SA KOALESCENTNIM FILTEROM SA INTEGRISANIM BYPASS-OM
Tretman otpadnih voda natkrivenih i otvorenih površina trgova, parkirališta, salona automobila, garaža, i slično, definisani prema UNI-EN 858-1.
SEPARATORI ULJA GRAVITACIONI
Pogledajte proizvod
SEPARATORI ULJA SA KOALESCENTNIM FILTEROM
Pogledajte proizvod
SEPARATORI ULJA SA KOALESCENTNIM FILTEROM SA INTEGRISANIM BYPASS-OM
Pogledajte proizvod

Uređaji za akumulaciju prve kiše i kontinuirani kišni sistemi

Tretman otpadnih voda sa otkrivenih trgova, parkirališta, ulica, prostora za popravke (kraj autoputa), skladišta, … 

Uređaji za akumulaciju prve kiše
Pogledajte proizvod
Uređaji za akumulaciju prve kiše
Pogledajte proizvod

Cisterne za skladištenje ili laminiranje

Privremeno skladištenje kišne vode sakupljene sa vodootporne površine (ulice, parkinzi, krovovi, krovni materijal uopšte, magacini, trotoari,…), tokom meteorskog pljuska.

Cisterne za skladištenje ili laminiranje
Pogledajte proizvod
Cisterne za skladištenje ili laminiranje
Pogledajte proizvod

Sistemi za pranje vozila, tretman vode kod autopraonica

Tretman vode područja ručnog pranja i automatskih sistema.

SISTEMI ZA PRANJE VOZILA
Pogledajte proizvod
SISTEMI ZA PRANJE VOZILA
Pogledajte proizvod
SISTEMI ZA PRANJE VOZILA
Pogledajte proizvod
SISTEMI ZA PRANJE VOZILA
Pogledajte proizvod

Šahtovi

Uređaj koji je uzvodno ili nizvodno postavljen na odvodnu cijev, uređaji koji služi za sifoniranje kanalizacionih cijevi, šaht kao upojni bunari, šahtovi sa kućištem za tabletu hlora, šahtovi za doziranje natrijum hipohlorita (ili nekih drugih sredstava za dezinfekciju), distributivni šahtovi, šaht za apsorpciju ulja, šaht koji omogućava mjerenje količine vode koja prolazi kroz sam cjevovod ….

Pogledajte proizvod
Pogledajte proizvod
Pogledajte proizvod
Pogledajte proizvod
Pogledajte proizvod
Pogledajte proizvod
Pogledajte proizvod
Pogledajte proizvod
Pogledajte proizvod
šahtovi
Pogledajte proizvod