NAZAD

Hunter PGV je robusni i pouzdan ventil koji pruža najbolje osobine i karakteristike u instalacijama bilo koji dimenzija. Ovaj ventil i više je nego dovoljan za zadovoljavanje potreba u teškim uslovima koji se mogu naći na mjestu navodnjavanja. Za navodnjavanje manjih površina PGV ventil je dostupan u različitim modelima od 1”, a za veće površine PGV ventili je dostupan u izvedbi od 1 ½ ili 2”. Svaki model između ostalog može biti dostavljen zavisno od potrebe bez regulatora ili sa regulatorom protoka .

Mogućnosti i prednosti PGV ventila su:

  • primijena (PGV 100) : stambeno područje
  • primijena (PGV 101,151,201): stambeno područje i mali privredni korisnici
  • vanjsko i unutrašnje čisćenje dopušta brzo i lako aktiviranje na “ventilu”
  • dizajn membrane na dvojnu kuglu napravljen je za bolje performanse bez gubitaka
  • regulator protoka omogućava korištenje za mikro irigaciju

Tehnički podaci

  • protok: 0,04 do 27,2 m3/h; 0,7 do 454 l/min
  • pritisak: 1,4 do 10,3 bara