PP FITING SA NAVOJEM

Fiting sa navojem u različitim oblicima kao što su T-komadi, koljena, niplovi, razne redukcije, čepovi, kape, mufne i sav drugi materijal potreban za podešavanje i povezivanje sistema za navodnjavanje u zavisnosti od zahjteva posla, terena i potreba.

   LINIJE PROIZVODA: 

LINIJE PROIZVODA