PP FITING SA NAVOJEM

Fiting sa navojem u različitim oblicima kao što su T-komadi, koljena, niplovi, razne redukcije, čepovi, kape, mufne i sav drugi materijal potreban za podešavanje i povezivanje sistema za navodnjavanje u zavisnosti od zahjteva posla, terena i potreba.

   LINIJE PROIZVODA: 

LINIJE PROIZVODA

NIPLA PP

PP fiting sa navojem

NIPLA REDUKOVANA PP

PP fiting sa navojem

MUFA PP

PP fiting sa navojem

MUFNA REDUKOVANA PP

PP fiting sa navojem

MUFNA REDUK. MŽ PP

PP fiting sa navojem

REDUKCIJA PP

PP fiting sa navojem

T KOMAD PP

PP fiting sa navojem

KOLJENO PP

PP fiting sa navojem

ČEP PP

PP fiting sa navojem

KAPA PP

PP fiting sa navojem

TANK ADAPTER PP

PP fiting sa navojem

KOLJENO BOŠ PP

PP fiting sa navojem