ROTACIONI PRSKAČI

Hunter je stekao reputaciju u kvalitetu, pouzdanosti i inovativnim karakteristikama koje se nalaze u njegovoj liniji rotacionih prskača i nastavlja sa postavljanjem referentne vrijednosti po kojoj se ocjenjuju rotacioni prskači drugih proizvođača. Za razmake od 4,5 m do 48 m, naći ćete Hunter rotacioni prskač koji odgovara vašim potrebama.

   UPOREDNA TABELA: 

Radijus:  4.3 m do 11.6 m

Protok:  0.13 do 1.23 m³/hr

Protok:  2.2 do 20.5 l/min

Veličina ulaza: 1/2″

Radijus:  4.0 m do 9.4 m

Protok:  0.08 do 0.82 m³/hr

Protok:  1.4 do 13.7 l/min

Veličina ulaza: 1/2″

Radijus:  6.4 m do 15.8 m

Protok:  0.10 do 3.22 m³/hr

Protok:  1.7 do 53.7 l/min

Veličina ulaza: 3/4″

Radijus:  4.9 m do 14.0 m

Protok:  0.07 do 3.23 m³/hr

Protok:  1.2 do 53.8 l/min

Veličina ulaza: 3/4″

Radijus:  5.2 m do 14.0 m

Protok:  0.07 do 3.23 m³/hr

Protok:  1.2 do 53.8 l/min

Veličina ulaza: 3/4″

Radijus:  5.2 m do 14.0 m

Protok:  0.07 do 2.22 m³/hr

Protok:  1.2 do 36.9 l/min

Veličina ulaza: 3/4″

Radijus:  11.9 m do 21.6 m

Protok: 0.82 do 7.24 m³/hr

Protok:  13.6 do 120.7 l/min

Veličina ulaza: 1″ BSP

Radijus:  13.1 m do 23.2 m

Protok:  1.63 do 6.84 m³/hr

Protok:  27.2 do 114.1 l/min

Veličina ulaza: 1” BSP

Radijus:  22.3 do 31.7 m

Protok:  6.7 do 19.04 m³/hr

Protok:  111.7 do 317.2 l/min

Veličina ulaza: 1 ½” BSP

Radijus:  19.2 do 29.6 m

Protok:  4.59 do 13.5 m3/hr

Protok:  76.5 do 225.6 l/min

Veličina ulaza: 1½” BSP