ROTACIONI PRSKAČI

Hunter je stekao reputaciju u kvalitetu, pouzdanosti i inovativnim karakteristikama koje se nalaze u njegovoj liniji rotacionih prskača i nastavlja sa postavljanjem referentne vrijednosti po kojoj se ocjenjuju rotacioni prskači drugih proizvođača. Za razmake od 4,5 m do 48 m, naći ćete Hunter rotacioni prskač koji odgovara vašim potrebama.

   UPOREDNA TABELA: 

PGJ

Radijus: 4.3 m do 11.6 m
Protok: 0.13 do 1.23 m³/hr
Protok: 2.2 do 20.5 l/min
Veličina ulaza: 1/2″

SRM

Radijus: 4.0 m do 9.4 m
Protok: 0.08 do 0.82 m³/hr
Protok: 1.4 do 13.7 l/min
Veličina ulaza: 1/2″

PGJ-ADJ

Radijus: 6.4 m do 15.8 m
Protok: 0.10 do 3.22 m³/hr
Protok: 1.7 do 53.7 l/min
Veličina ulaza: 3/4″

PGJ-ADJ

Radijus: 4.9 m do 14.0 m
Protok: 0.07 do 3.23 m³/hr
Protok: 1.2 do 53.8 l/min
Veličina ulaza: 3/4″

I-20

Radijus: 5.2 m do 14.0 m
Protok: 0.07 do 3.23 m³/hr
Protok: 1.2 do 53.8 l/min
Veličina ulaza: 3/4″

PGP ULTRA & I-20 PRB

Radijus: 5.2 m do 14.0 m
Protok: 0.07 do 2.22 m³/hr
Protok: 1.2 do 36.9 l/min
Veličina ulaza: 3/4″

I-25

Radijus: 11.9 m do 21.6 m
Protok: 0.82 do 7.24 m³/hr
Protok: 13.6 do 120.7 l/min
Veličina ulaza: 1″ BSP

I-40

Radijus: 13.1 m do 23.2 m
Protok: 1.63 do 6.84 m³/hr
Protok: 27.2 do 114.1 l/min
Veličina ulaza: 1” BSP

I-50

Radijus: 13.1 do 23.2 m
Protok: 1.63 to 6.84 m³/hr
Protok: 27.2 to 114.1 l/min
Veličina ulaza: 1″ BSP

I-80

Radijus: 19.2 do 29.6 m
Protok: 4.59 do 13.5 m3/hr
Protok: 76.5 do 225.6 l/min
Veličina ulaza: 1½” BSP

I-90

Radijus: 22.3 do 31.7 m
Protok: 6.7 do 19.04 m³/hr
Protok: 111.7 do 317.2 l/min
Veličina ulaza: 1 ½” BSP