SEPARATORI I CISTERNE ZA VODU

Naši proizvodi koriste se za izradu ili stvaranje sistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, za tretiranje otpada sa nepropusnih i tvrdih površina i za skladištenje pitke vode i drugih namirnica i kompatibilnih tečnosti.

  LINIJE PROIZVODA: 

PROIZVODI SE MOGU SVRSTATI U TRI OSNOVNE LINIJE

 • SEPARATORI MASTI I PIJESKA
 • IMHOFF BIOLOŠKE I SEPTIČKE JAME
 • POSTROJENJA S AKTIVNIM MULJEM
 • SEPARATORI S KAPAJUĆIM FILTEROM
 • SEPARATORI ULJA GRAVITACIONI
 • SEPARATORI ULJA SA KOALESCENTNIM FILTEROM
 • SEPARATORI ULJA SA KOALES. FILTEROM BAYPASS
 • SEPARATORI ZA AKUMULACIJU KIŠNICE
 • SISEMI ZA KONTINUIRANU KIŠU
 • VANJSKE CISTERNE, REZERVOARI ILI TANKOVI
 • PODZEMNE CISTERNE, REZERVOARI ILI TANKOVI
 • INFINITANK OSNOVNI MODULI (SREDIŠNJI, POČETNI, UGAONI I “T” MODUL)
 • MINITANK OSNOVNI MODULI (SREDIŠNJI I POČETNI MODUL)