PROIZVODI

Prednosti sistema kap po kap
– Omogućava najprikladnije uslove za život biljaka
– Omogućava da voda sa hranljivim materijama na najbrži i najkraći način dospije do korijena biljke
– Obezbeđuje odgovarajući udio vode i vazduha u zemljištu i zajedno sa tim i idealne okolnosti za razvoj biljaka
– Garantuje veću količinu prinosa i bolji kvalitet uz manje troškove
– Smanjuje pojavu korova, pa tako i troškove koji proizilaze iz toga
– Jednostavan rad i kontrola sistema za navodnjavanje štede mnogo vremena i troškova

   LINIJE PROIZVODA: 

Proizvodi za navodnjavanje sistemom kap po kap se mogu podijeliti u sljedeće kategorije:
– Cijevni priključci: kompresioni fiting, fiting sa navojem, ogrlice ili obujmice za cijevi.
– Priključci za navodnjavanje: crijevo Lajflat, ventili, kapljače, priključci i fiting za trake za navodnjavanje, konektorski priključci, filteri.
– Polidrip i traka za navodnjavanje za sisteme kap po kap: polidrip fi16, traka fi17

Linija proizvoda koja je izrađena posebno za upotrebu sa LDPE polietilenskim cijevima nominalnog pritiska PN4, PN6 i PN10.

RioFlex znači ogromnu uštedu novca, vremena i rada za krajnjeg korisnika. RioFlex je u potpunosti napravljen od polietilena, dobro poznatog materijala, poznatog po svojim vrlinama i na kojem SAB već ima dugo iskustvo, upotreba RioFlex-a je zaista jednostavna, RioFlex cijev od polietilena “lajflat” se može isporučiti sa unapred instaliranim konektorima na potrebnom razmaku, kako bi instalacija i demontaža na kraju sezone navodnjavanja bila mnogo brža.

Kapljači ili driperi su povezani ventilima ili adapterima sa kapilarnim cijevima za sisteme za navodnjavanje i distribuiraju tačno potrebne količine vode za svaku biljku, samo kada i gdje je to potrebno, ovo je osnovni koncept sistema kap po kap.

Mrežni filteri i disk filteri uglavnom imaju funkciju zadržavanja neorganskih čvrstih čestica suspendiranih u vodi, poput vapna, sitnog pijeska ili šljunka, ovisno o konstrukcijskim karakteristikama filtera, ovi filteri su posebno pogodni za veoma prljavu vodu koja zahtijeva često ispiranje. Kod mrežnih filtera nečistoće zadržava mreža koja može biti inox ili plastična, a disk filtri imaju tijelo za filtriranje sastavljeno od snopa (ili stupca) diskova sa grubom površinom.