PROIZVODI SISTEMA KAP PO KAP

Prednosti sistema kap po kap
– Omogućava najprikladnije uslove za život biljaka
– Omogućava da voda sa hranljivim materijama na najbrži i najkraći način dospije do korijena biljke
– Obezbeđuje odgovarajući udio vode i vazduha u zemljištu i zajedno sa tim i idealne okolnosti za razvoj biljaka
– Garantuje veću količinu prinosa i bolji kvalitet uz manje troškove
– Smanjuje pojavu korova, pa tako i troškove koji proizilaze iz toga
– Jednostavan rad i kontrola sistema za navodnjavanje štede mnogo vremena i troškova

   LINIJE PROIZVODA: 

Proizvodi za navodnjavanje sistemom kap po kap se mogu podijeliti u sljedeće kategorije:
– Cijevni priključci: kompresioni fiting, fiting sa navojem, ogrlice ili obujmice za cijevi.
– Priključci za navodnjavanje: crijevo Lajflat, ventili, kapljače, priključci i fiting za trake za navodnjavanje, konektorski priključci, filteri.
– Polidrip i traka za navodnjavanje za sisteme kap po kap: polidrip fi16, traka fi17

Linija proizvoda koja je izrađena posebno za upotrebu sa LDPE polietilenskim cijevima nominalnog pritiska PN4, PN6 i PN10.

RioFlex znači ogromnu uštedu novca, vremena i rada za krajnjeg korisnika. RioFlex je u potpunosti napravljen od polietilena, dobro poznatog materijala, poznatog po svojim vrlinama i na kojem SAB već ima dugo iskustvo, upotreba RioFlex-a je zaista jednostavna, RioFlex cijev od polietilena “lajflat” se može isporučiti sa unapred instaliranim konektorima na potrebnom razmaku, kako bi instalacija i demontaža na kraju sezone navodnjavanja bila mnogo brža.

Kapljači ili driperi su povezani ventilima ili adapterima sa kapilarnim cijevima za sisteme za navodnjavanje i distribuiraju tačno potrebne količine vode za svaku biljku, samo kada i gdje je to potrebno, ovo je osnovni koncept sistema kap po kap.

Mrežni filteri i disk filteri uglavnom imaju funkciju zadržavanja neorganskih čvrstih čestica suspendiranih u vodi, poput vapna, sitnog pijeska ili šljunka, ovisno o konstrukcijskim karakteristikama filtera, ovi filteri su posebno pogodni za veoma prljavu vodu koja zahtijeva često ispiranje. Kod mrežnih filtera nečistoće zadržava mreža koja može biti inox ili plastična, a disk filtri imaju tijelo za filtriranje sastavljeno od snopa (ili stupca) diskova sa grubom površinom.

PP kompresioni fiting za PE cevi. Ispitan da podnosi pritisak do 16 bara (PN16). PP fiting ima najprestižnije sertifikate glavnih međunarodnih institucija, stoga je pogodan za upotrebu u cjevovodima za pitku vodu. PP kompresioni fitin sastoji se od više od 300 komada koji se razlikuju po obliku, dimenziji i upotrebi. Spojnice, ugaone spojnice 90 °, T komadi, završni elemnti, spojnice sa prirubnicom itd., proizvode se u SAB-u i mogu da povežu cijevi prečnika od 16 mm do 110 mm.