Upravljačke jedinice

Upravljačke jedinice su mozak svakog sistema za irigaciju,i vrše kontrolu startanja elektroventila, ,vrijeme irigacije, rada pumpni stanica kao i meterološke prilike Sve upravljačke jedinice Hunter su opremljene sa “pametnim regulatorom”,opcijom za uštedu vode kao i potpuno automatiziranim načinom rada . Bilo da se radi o manjim zelenim površinama ili večim komercijalnim površinama asortiman upravljački jedinica HUNTER može da zadovoljimo sve vaše potrebe . U poljoprivrednom sektoru kod navodnjavanja tehnikom “kap po kap” upravljačke jedinice mogu da kontrolišu čitav proces navodnjavanja čime se zavisnost od ljudskog faktora svodi na minimum.

Kontroler X-CORE
Kontroler PRO-C
Ostale u. jedinice